Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Второ заседание на ОбС - Минерални бани за този мандат


PR Sales


Второ заседание на ОбС - Минерални бани за този мандат

Своето второ заседание ще проведе Общинския съвет в Минерални бани от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 9 точки, каза председателят на местния парламент Екрем Зейнур.

Сред по-важните от тях са изборът на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Местните парламентаристи ще трябва да изберат и Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии в Общинския съвет. Ще бъдат внесени и проекторешения за заплатите на Председателя на Общинския съвет, Кмета на общината, кметовете на населени места и възнагражденията на общинските съветници. Предстои да бъде разгледано и решение за стимулиране на участниците в почистването на бариерни прегради и маркиране на лесофонд през 2023 г.

Обратно към всички новини от агенциите