Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Заключително събитие – кръгла маса за приобщаване и участие на ромите


EYES Association


Заключително събитие – кръгла маса за приобщаване и участие на ромите

На 19. Май 2023 г., в залата на читалище „Христо Смирненски – 1925 г.“ гр. Садово беше организирано заключително събитие – кръгла маса, в рамките на проект „Мониторинг на местни политики в община Садово за ефективно приобщаване и участие на ромите чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“- Договор № BG05SFOP001-2.025-0165-С01. 

По време на дискусионния форум заинтересованите страни - представителите на общинската администрация, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите се запознаха с резултатите от изпълнението на проекта:

  • анализ на ефикасността от мерките за приобщаване и участие на ромите и оценка на изпълнението на Общинския План за действие за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, 
  • аналитичен доклад - резултат от проучването сред гражданството и бизнеса и 
  • добри практики за ромското приобщаване и включване
  • препоръки, които  бяха представени за обсъждане на съответните институции, гражданите и бизнеса.

Форумът се организира от община Садово, със съдействието на бенефициента по проекта „Общество за образование и подкрепа на младежта“ (ООПМ).

Благодарим на всички участници за ползотворното сътрудничество.

Обратно към всички новини от агенциите