Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Д-р Евгени МАКАВЕЕВ, Съюз на ветеринарните лекари в България: Глобалният контрол на африканската чума по свинете е възможен с постоянни усилия и сътрудничество


d:istinkt


Д-р Евгени МАКАВЕЕВ, Съюз на ветеринарните лекари в България:  Глобалният контрол на африканската чума по свинете е възможен с постоянни усилия и сътрудничество

За ролята на ветеринарните лекари в борбата с африканската чума по свинете у нас и за участието на Съюза на ветеринарните лекари в България (СВЛБ) в европейската кампания „Да спрем африканската чума по свинете“, разговаряме с председателя на Съюза д-р Евгени Макавеев. 

 

За СВЛБ:

През 1892 г. шестнадесет ветеринарни лекари се събират в Пловдив и вземат решение за създаване на Дружество на ветеринарните лекари в България. През следващата година Дружеството е регистрирано в Софийски окръжен съд. Така Съюзът е създаден преди близо 130 години и има за цел опазване и подобряване здравето на животните, хуманното отношение към тях, общественото здраве и опазването на околната среда чрез насърчаване на ветеринарната професия. Заедно със своите членове Съюзът цели да подкрепи ветеринарните лекари в изпълнението на техните професионални отговорности по възможно най-добрия стандарт и този опит е признат и ценен от обществото.

 

1.     Д-р Макавеев, паневропейската кампания „Да спрем африканската чума по свинете“ постави отново на дневен ред темата за борбата със заболяването. Можем ли да разглеждаме и други аспекти, освен здравето на животните?

Африканска чума по свинете (АЧС) е не само болест по животните, която е бич за свиневъдството. Тя има дълбок обществен ефект, оказва социално-икономическа тежест и представлява заплаха за продоволствената сигурност и биоразнообразието.

Свинете са основен източник на доходи на домакинствата в много страни. Разпространението на АЧС по света опустоши семейно управляваните свинеферми, които често са опората на поминъка на хората и двигател на възходящата мобилност. Свинското месо е един от основните източници на животински протеини, което представлява повече от 35% от глобалния прием на месо. Следователно това заболяване представлява сериозен проблем за продоволствената сигурност в световен мащаб. Болестта също е проблем за биоразнообразието и баланса на екосистемите, тъй като засяга не само домашни свине, но и диви свине, включително местни породи.

Съюзът на ветеринарните лекари в България е съсловна професионална организация на ветеринарните лекари от официалния контрол и като такива ние се изправихме пред една непозната за нашия регион заразна болест. През тези няколко години в борбата с АЧС твърдя, че натрупахме много богат опит и знание в борбата със заразните болести като цяло.

 

2.            Каква е ситуацията в ретроспекция и понастоящем?

Нови огнища на АЧС са докладвани в различни региони на света - Африка, Америка, Азия, Океания. Няма докладвани нови събития Европа. Има вторични огнища в Русия и Молдова в началото на август.

От януари 2020 г. 10 страни са докладвали за първи път АЧС в страната, докато 13 страни съобщиха за разпространение в нови зони. Само през 2022 г. 7 държави съобщиха за първо огнище или случаи на АЧС. Това очертава непрекъснато разпространение на болестта в нови страни и нови зони във вече засегнатите страни.

Подобно разпространение потвърждава глобалната заплаха от болестта и подчертава значението на прилагане на мерки за биосигурност, система за ранно докладване и реагиране и поддържане на високо ниво на информираност, част от която е и настоящата кампания за АЧС, сред всички участници във веригата на заинтересованите страни.

Ветеринарните служби са насърчавани да останат бдителни и да прилагат научнообосновани международни стандарти и насоки в тяхната национална профилактика, контрол на заболяванията и програми и се призовават евентуално да използват само ваксини, ако са с доказана ефективност и безопасност.

Програмите за наблюдение, като част от система за ранно откриване, трябва да бъдат адаптирани към местните условия в епидемиологичен контекст и обхващат домашни и диви популации свине, тъй като предаването на АЧС на къси разстояния, изглежда, зависи до голяма степен от дивите свине, тяхната гъстотата на определен периметър и взаимодействието им със системите за отглеждане на свине при условия с ниска биосигурност. Предаването на дълги разстояния в повечето случаи е свързано с човешки дейности.

 

3.            Може ли да се твърди, че вървим от глобална заплаха към глобален контрол?

Африканската чума по свинете никога не е била толкова широко разпространена. Поради сложната си епидемиология болестта се разраства безмилостно от 2018 г. насам, засягайки повече от 50 държави. При липса на ефективна ваксина, контролирането и изкореняването на АЧС става все по-висок риск. Въпреки този плашещ контекст, глобалният контрол на болестта е възможен с постоянни усилия и сътрудничество на национално, регионално и международно ниво, както се вижда от страните, които са успели да изкоренят болестта.

„Днес никоя страна не е застрахована от АЧС. Броят на страните, докладващи огнища на АЧС, продължава да расте. Това съответства на най-голямата епидемия от болести по животните на нашето поколение. Необходими са устойчиви инвестиции във ветеринарните услуги и ефективното прилагане на международните стандарти, за да се постави АЧС под глобален контрол“, споделя д-р Моник Елоа, генерален директор на Световната организация за здравеопазване на животните (World Organisation for Animal Health, основана като OIE).

Към глобалния контрол

Световната организация за здравеопазване на животните и Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) разработиха съвместна инициатива за глобален контрол на АЧС. Тази инициатива, стартирана под егидата на Глобалната рамка за постепенен контрол на трансграничните болести по животните (GF-TADs), обединява правителства, индустрия и специалисти, за да подкрепят не само ветеринарните лекари, а и всички заинтересовани страни  в усилията им да контролират тази опустошителна болест по свинете. Целите на глобалния контрол са: на първо място -  използване на стандартите и най-добрите практики, които се основават на най-новите научни постижения. През тези няколко години ние ветеринарните лекари научихме много. На второ място – изграждане на ефективна рамка за координация и сътрудничество за глобален контрол на АЧС. На трето – максимални усилия на заинтересованите страни за непрекъснатостта на бизнеса.

 

4.      Защо кампании като настоящата „Да спрем африканската чума по свинете“ са важни за повишаване на бдителността, превенцията и борбата със заболяването? 

Кампанията е част от продължаващите усилия на Европейската комисия и други международни органи за спиране на разпространението на АЧС в ЕС и съседните страни. Провежда се за трета година от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и е в ход в 18 държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Косово, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Черна гора, Чешка република, Хърватия. По думите на изпълнителния директор на ЕОБХ Бернхард Урл: „Заедно с нашите партньори от местните власти работим, за да достигнем до фермерите, чиито животни и поминък са засегнати от това смъртоносно заболяване. Кампанията #StopASF има за цел да информира земеделските стопани, както и ветеринарните лекари, и ловците за какво да внимават чрез нашето послание за откриване, превенция и докладване.“ 

Повече информация е достъпна на уебсайта на кампанията на адрес: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/