Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

„Орлови скали” край Ардино – обект с национално значение


PR Sales


„Орлови скали” край Ардино – обект с национално значение
Тракийското скално светилище „Орлови скали” край град Ардино става недвижима културна ценност с категория „национално звачение”. То се определя като такова със заповед на Министъра на културата Вежди Рашидов. Светището „Орлови скали” притежава висока научна и културна стойност и има обществена значимост. До него в момента има частично изграден достъп чрез горски път. Местността притежава отлични възможности за социализация и включване в туристически маршрути, става ясно от комплексната оценка на обекта. „Орлови скали” са група изявени вулкански скали /риолити итрахеолити/. Намират се на около 2,1 км южно от центъра на Ардино. Местоположението им е върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 метра. Разположението им е на склон със западно изложение, като височината на скалите достига до 25 метра над околния терен. На недостъпни места върху най-изявената скала на масива са изсечени повече от 100 трапецовидни ниши, от които сега са запазени 97. Общата площ на територията, включена в границите на охранителната зона на недвижимата културна ценност е 143,3 дка. Територията се определя за археологическо проучване и експониране. На нея се забраняват добивни дейности и всякакъв вид строителство с изключение на консервационно реставрационни работи или дейности за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – алеи, експозиционни информационни табла, сълби и предпазни парапети и други дейности по социализацията на обекта. Всички намеси трябва да бъдат съгласувани с Министерството на културата на основание Закона за културното наследство.
Обратно към всички новини от агенциите