Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Мерки за безопасност на учениците вземат в Гълъбово


PR Sales


Мерки за безопасност на учениците вземат в Гълъбово
В Областна дирекция на МВР - Стара Загора и в РПУ - Гълъбово се провеждат работни срещи между служители на "Охранителна полиция" и служителите на охранителни фирми, работещи по договори за охрана на учебни и детски заведения в областта. Поводът е подобряване на взаимодействието при обезпечаване на сигурността и обществения ред в учебните сгради и прилежащите им терени през настоящата 2011-2012 учебна година. На срещата частните охранители имат възможността да се запознаят с полицейските инспектори, обслужващи района на съответното учебно заведение, да обменят информация и да уточнят възможностите за връзка при необходимост от информация и съвет, както и при възникване на проблемна ситуации. Проведен бе инструктаж за дейността на охранителите във връзка със Закона за частната охранителна дейност и спецификата при работа в детски и учебни заведения. Обсъдени бяха и различни модели на поведение при възникване на проблемни ситуации. Ръководството на ОД МВР – Стара Загора проведе среща с управителите на всички охранителни фирми в областта, изпълняващи договори за охрана на учебни заведения, като бяха съгласувани съвместни действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в охраняваните обекти. Служители на "Пътна полиция" са извършили оглед на сигнализацията, маркировката, уличното осветление, средствата за принудително намаляване на скоростта, предпазните огради и парапети, обезопасеността на входовете на училищата и са изготвени съответните предписания.
Обратно към всички новини от агенциите