Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Ардино иска корекции в Областната стратегия за развитие


PR Sales


Ардино иска корекции в Областната стратегия за развитие
Да бъдат коригирани редица пропуски в Областната стратегия за развитие на област Кърджали 2010-2013 г. предлага кметът на община Ардино Ресми Мурад. Предложението е отправено до областния управител Иванка Таушанова. По-важните от тях касаят разделите „Водни ресурси”, „Здравеопазване” и „Образование”. Да бъде разширена оценката за водните ресурси на река Арда в средното и горното течение, които понастоящем нямат стопанско значение и не се оползотворяват. Средногодишният отток на река Арда е около 4 млн. куб. Метра и който е важна предпоставка за реализирането на проект „Каскада Горна Арда” с трите хидровъзела „Мадан”, „Ардино”, „Сърница” и трите ВЕЦ. Проектът ще има определен принос за социално-икономическото развитие на община Ардино и областта. В раздел „Здравеопазване” е наложително да има промяна в държавната политика по отношение на болничната медицинска помощ, която понастоящем се лимитира от НЗОК и лечебните заведения са подложени на фалит. По отношение на образованието няма практика в Европейския съюз като тази в България, общините да предоставят субсидии на общинските училища, а работодател на тях да е МОН. Липсва контролна система и крайно време е работодател да бъде институцията, която предоставя средствата, се казва още в предложението на кмета на община Ардино Ресми Мурад.
Обратно към всички новини от агенциите