Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Samsung България: 1700 ученици и учители са използвали безплатните виртуални класни стаи на Smart Classroom за последните 18 месеца


Proximity


Samsung България: 1700 ученици и учители са използвали безплатните виртуални класни стаи на Smart Classroom за последните 18 месеца

И през  тази учебна 2021 – 2022 година платформата за смесено обучение Smart Classroom ще продължи да предоставя безплатно на всички свои потребители виртуална класна стая с мултифкункионална дъска. Функционалността е налична в партньорство с daskal.eu и дава възможност за пълноценно провеждане на учебния процес дори и в условия на дистанционно онлайн обучение. От добавянето на виртуалната класна стая като функционалност за потребителите на платформата през м. март 2020 г. до днес, близо 1700 ученици и учители са преминали през 1341 виртуални класни стаи, създадени от 154 български педагози по различни предмети. 

Какви са предимствата на виртуалната класна стая на Smart Classroom?

Най-голямото й предимство е интерактивната мултифкункционална дъска. В зависимост от предмета,  могат да бъдат добавяни дъски и да се работи с няколко такива едновременно, като учителят сам избира коя да се визуализира на екрана на учениците. Основната дъска е графична и се зарежда по подразбиране. За часовете по математика има и дъска, която позволява използването на специални символи, характерни за този предмет. Съществуват още дъска медия, на която учителят може да зареди видео от компютъра си, а също и дъска линк, на която може да качи линк към материал от интернет. Всяка дъска разполага с различни инструменти.

Друго основно предимство на виртуалната класна стая е, че тя е лесна и интуитивна за ползване, изцяло на български език. Управлява се с набор от инструменти – бутони за споделяне на екран, за споделяне на учебни материали, включително и такива, създадени в платформата. 

Освен като виртуална класна стая, тя може да служи и като учителска такава, ако се сподели и с друг учител.  

Как работи виртуалната класна стая на Smart Classroom?

За да използва виртуална класна стая, учителят и неговите ученици трябват първо да се регистрират в платформата. След успешна регистрация, преподавателят може да създаде своята виртуална класна стая, като кликне върху бутона „Класна стая“ в платформата и посочи деня и часа на урока, който желае да проведе в нея, както и класа или групата ученици, които ще присъстват. След като стаята е създадена, учениците получават съобщение с бутон за достъп. Часът във виртуалната класна стая започва с проверка на микрофона, браузъра и интернет свързаността. От панела с участниците могат да се проверят присъстващите в часа. Ученикът може виртуално да вдига ръка, да получи достъп до дъската, да говори и да се покаже на камерата. Когато всички ученици се присъединят успешно, учителят ръководи часа, а учениците слушат, докато учителят не ги упълномощи да говорят или да „излязат“ виртуално на дъската. 

Повече подробности за използването на безплатната виртуална класна стая можете да отркиете в това видео: https://www.youtube.com/watch?v=hHiWKxSZLi4&list=PLzqm-fO391n7rizjFF4REX1tNI3BwqT8Y&index=3