Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Инициативата на GEM България – „Предприемачи в клас“, среща ученици с успешни практици, създатели на бизнес


d:istinkt


Инициативата на GEM България – „Предприемачи в клас“, среща ученици с успешни практици, създатели на бизнес

С потенциал да достигне до над 2000 училища, проектът подкрепя предприемаческия дух в класните стаи и гради мост между образованието, иновациите и бизнеса

Иновативна инициатива "Предприемачи в клас" стартира с началото на учебната година. Чрез лесна и достъпна онлайн платформа учителите от страната имат възможност да заявят срещи с предприемачи в свой час, които да гостуват лично или онлайн.

„Предприемачи в клас“ се реализира от Сдружение “Глобален предприемачески мониторинг България” (GEM), с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”, и е насочен към развиване на предприемаческото мислене сред младото поколение в училище. Всяка среща на нашите подбрани български предприемачи с младите хора е възможност да споделят своя опит, успехи и трудности. С личния си пример да мотивират учениците да изградят в себе си проактивен начин на мислене и оптимизъм, да им помогнат да видят как предметите, изучавани в училище, се прилагат на практика, като по този начин ги накарат да повярват в своите мечти и възможности да взимат решения, свързани с бъдещето им. Инициативата допълнително мотивира и учителите да развиват и следват своята отговорност за социалната и икономическа интеграция на учениците чрез придобиването на умения, полезни за цял живот.

„Целта ни е да запознаем учениците с предприемачеството, да им покажем какво е проактивното мислене, за да се разреши проблем или нужда, разказано от първа ръка“, казва Мира Кръстева, социален предприемач и съосновател на ”Предприемачи в клас”. „Модерното образование трябва да се развива в съответствие с нуждите на настоящия и бъдещия пазар на труда и да предоставя адекватни знания и умения  както за бъдещи предприемачи, така и за ролята на управител, служител и други. България има потенциал да вдъхнови младото поколение и качествено да го подготви за предизвикателствата и спектъра от възможности пред тях. Ние, българите, сме упорити и изобретателни. Убедена съм, че днес слагаме основите на предприемчиво ново поколение, което ще извоюва глобално признание за потенциала на младите хора в България.“

Иновативната услуга има осъществено успешно пилотно издание и се ползва с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Платформата позволява включването на училища от различни населени места от цялата страна, като дава възможност за избор съобразно регионалните особености. С потенциал да достигне до над 2000 училища, “Предприемачи в клас” подкрепя предприемаческия дух в класните стаи и гради мост между образованието и създателите на бизнес.