Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Популярни личности се впускат в кални препятствия в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи


Фондация Сийдър


Популярни личности се впускат в кални препятствия в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи
Участниците на Legion Run ще тичат заедно с известни личности за осигуряване на психологическа подкрепа и помощ за личностно развитие на деца без родителска грижа. В тазгодишното издание на Legion run на 3 юли специален звезден отбор ще премине трасето, натоварен с важна мисия – да подкрепи „Менторската програма за деца и младежи в риск“ в помощ на деца, лишени от родителска грижа в центровете на фондация „Сийдър“. Редом с организаторите от Legion Run, зад мисията застават актьорите Юлиан Вергов, Александър Алексиев, Яна Маринова, спортистите Християна Тодорова и Ева Янева. Те ще обединят усилия с всички състезатели, закупили благотворителен билет за Легиона на „Сийдър“, за да помогнат за набирането на средства за деца и младежи, лишени от родителски грижи. Купувайки дарителски билет в подкрепа на фондация „Сийдър“, всеки участник ще допринесе за каузата с 20 лева, а организаторите ще удвоят набраната сума. Така 40 лева от стойността на всеки продаден билет ще бъдат дарени в подкрепа на децата, а участниците ще преодоляват трасето на предизвикателствата рамо до рамо с популярните личности. „Когато съдбата ти е взела нещо е важно да разбереш какво друго ти е дала. Така осъзнаваш каква е твоята роля в този живот. И само ако я изпълниш и дадеш своя принос в живота на другите хора, можеш да се почувстваш щастлив. Другото е живуркане. Купуването на дарителски билет за Легиона е само един малък жест от страна на всеки, който предпочита да бъде полезен за другите и вдъхновен сам да постига трудните цели в живота си. Защо трудните!? Защото те са истинските, тези, които никога не те предават.“ – с тези думи Яна Маринова призовава всеки да превърне своето участие в кауза и да се включи в Легиона на „Сийдър“. Менторската програма на фондация „Сийдър“ е неизменна част от комплексната семейна грижа, която организацията предоставя на децата и младежите в центровете си. Децата се учат от примери и следват модели на поведение, възприети от родители и/или близки. За децата, израснали извън своите семейства, изграждането на стабилни отношения и доверие е изключително предизвикателство. Честите смени на жилище, училище и обкръжение ги лишават от чувство за принадлежност и сигурност, правят ги тревожни и мнителни. „Създаването на здрави и устойчиви връзки е предизвикателство, което трябва ежедневно да преодоляваме с много грижа, постоянство и търпение. Подкрепяме децата и младежите при вземането на решения, свързани с академичното им представяне, професионалното ориентиране, както и важни лични въпроси, свързани с емоционалното им здраве и социален живот. Така им помагаме да израснат самостоятелни и уверени личности, които един ден ще могат да заемат своето място в обществото. Купете дарителски билет и нека заедно преодолеем препятствията и дадем пример за борбеност, отговорност, за общност, обединена в името на смислена кауза.”, призовава Ива Хаджийска, Директор „Фондонабиране и комуникации“. Купете дарителски билет от тук: http://legionrun.com/cedar2021 Фондация „Сийдър” е българска неправителствена организация с 16-годишен опит в социалната сфера. Управлява центрове от семеен тип за деца и младежи с увреждания и лишени от родителска грижа и допринася за положителната промяна в живота над 3000 деца в неравностойно положение в България. Повече информация на https://www.cedarfoundation.org/