Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Кметът на Минерални бани свика партиите на консултации за СИК


PReporters


Кметът на Минерални бани свика партиите на консултации за СИК
Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер свика консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, за определяне състава на Секционните избирателни комисии в общината за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г. В тях може да участва и коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент, но е парламентарно представена, както и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат от 10,00 часа на 22 февруари в заседателната зала в сградата на общинската администрация. Представителите на една и съща партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, владеят български език и имат право да гласуват.