Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Samsung България продължава безплатните обучения за повишаване на дигиталната компетентност на учители и работа c онлайн платформата Smart Classroom и през 2021


Proximity


Samsung България продължава безплатните обучения за повишаване на дигиталната компетентност на учители и работа c онлайн платформата Smart Classroom и през 2021
От м. февруари се подновяват безплатните обученията за учители за работа с платформата Smart Classroom и нейните модули за учителско и ученическо портфолио и инструмента за създаване на упражнения с добавена реалност Smart CreatAR, обявиха от Samsung България. За първото тримесечие на 2021 г. са предвидени 10 обучения. Съгласно промените в Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обученията ще се провеждат изцяло онлайн. Предвидени са две възможности – подаване на групова заявка, при която е необходимо да се сформира група от минимум 15 души, както и индивидуално записване за участие. Подробна информация за датите и програмите, по които ще се провеждат обучения през февруари и март, е публикувана в секция „Новини“ на https://smartclassroom.bg/. Запитванията за групови обучения могат да бъдат отправени на следния имейл адрес: viktoria@edu5.0.bg Обученията са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и носят на успешно завършилите по един квалификационен кредит. Те се провеждат от квалифицирани обучители от фондация „Образование 5.0“, партньор на Samsung България. Програмите имат за цел да повишат дигиталните умения на учителите и тяхната педагогическа компетентност, както и да подпомогнат подготовката им за предстоящото атестиране чрез изграждане на професионалното им портфолио. Обучението за работа със Smart Classroom запознава не само с многобройните функционалности на платформата, но също така развива умения за използване на различни видове онлайн ресурси и инструменти за прилагане на изцяло онлайн и на смесено обучение. Обученията са безплатни и се провеждат в рамките на локалната програма Smart Classroom, която е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.