Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Предстои обсъждане за поемане на дълг от община Минерални бани


PReporters


Предстои обсъждане за поемане на дълг от община Минерални бани
Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер отправи покана към обществеността за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка. Обсъждането се обосновава на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 16 от Наредба № 3 за общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани. Отправяме настоящата покана към жителите на Община Минерални бани, представители на бизнеса, НПО и цялата местна общност да се включат в предстоящото обсъждане. То ще се проведе на 18.09.2020 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на сградата на общинска администрация на Община Минерални бани. Процедурата е публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка, се казва в съобщението.