Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за дарителство за 2019 г.


Ей Ем Ай Къмюникейшънс


ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за дарителство за 2019 г.
Служители на централата подкрепяха 5 каузи с дарения по ведомост през 2019 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за 2019-та година от Фондация „BCause” за развитието на програми за регулярно дарителство на служители си. През миналата година служителите на компанията дариха по ведомост 30 000 лева в полза на 5-те външни каузи, които те подкрепят от 2014 г. насам. Програмата за дарителство по ведомост съществува в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ вече шест години като служителите имат възможност да подкрепят ежемесечно, със сума по желание, своя любима кауза. В края на всяко полугодие, компанията удвоява дарените от служителите суми. Каузите, които работещите в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепят са: Стипендиите „Готови за успех“ в подкрепа на младежи-отличници без родители, Център за деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието „Алтернатива“, Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани, „Детството не бива да боли“ в подкрепа на деца, пострадали от насилие, Спасяване на бебета от изоставяне. През последните месеци служители на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бяха изключително активни и взеха участие в няколко инициативи. През месец декември хората, работещи в електроцентралата събираха дълготрайни храни в подкрепа на Социалната кухня в Стара Загора, която обслужва социалнослаби не само в града, но и от околните села. Служителите на КонтулГлобал в офиса на компанията в София пък закупиха ценни консумативи за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания в Стара Загора. Благотворителните акции на служителите бяха вдъхновени от Световния ден на доброволчеството, който се отбелязва на 5-ти декември. „Нашите служители добре разбират значението на думата „отговорност“. Ние носим отговорността да произвеждаме ток за българските домакинства и бизнес, но не забравяме, че разполагаме с потенциал да дадем добавена стойност на услугите си към обществото и по други начини. Важна част от тях е подпомагането на нуждаещи се хора и центрове, които за съжаление са в постоянна нужда от финансов и материален ресурс за нормалното си съществуване. Сребърният знак за дарителство означава, че усилията ни не са останали незабелязани и ние трябва да продължим работата си в тази посока“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията е отделила над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. През 2018 г. компанията спечели престижната награда за социална отговорност на бизнеса, присъждана от Българския дарителски форум за най-голям обем нефинансови дарения. Инициативата „Отговорна компания – отговорни служители“ се организира от Фондация “BCause” и в нея участват Българската асоциация за управление на хора, Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на КСО специалистите. Фондация “BCause” предлага на хора и компании избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване на пари, време и труд в полза на обществтото. Ежегодната класация събира компаниите с най-високи показатели по критерия за вътрешнокорпоративно дарителство и доброволчество. "КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).