Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

е-Academy стартира първите обучения


e-Aкадемия


е-Academy стартира първите обучения
“Бързо навлизане в е-Маркетинга” и "е-Търговия" са първите два курса, с които стартира програмата за професионално обучение на е-Академията. Курсът по е-маркетинг ще се проведе на 4, 5 и 6 юли в гранд хотел Варна. Предназначен е за маркетолози познаващи техниките на конвенционалния маркетинг, но с малко или никакъв опит в е-маркетинга. Също така за всеки, който е отговорен за намирането на нови клиенти, бранд мениджъри, мениджъри на кампании и др. Ше се чувствате комфортно усвоявайки основни е- маркетинг принципи за успешни и ефективни онлайн комуникации. Програмата е разработена за специалисти с 2+ години маркетингов опит. Програмата на курса включва 1. Модул • уеб сайтът като бизнес – позициониране и цели; • цел: Определяне на типовете потребители; • SEO, SERP, SEM – основни понятия; • основи на оптимизацията за търсещи машини (Вътрешна оптимизация); • подбиране на думи и позициониране (Външна оптимизация); • уеб алианси и средносрочна стратегия; • комуникация и яснота; • препоръчителни материали и организиране на до­кументация; • управление на интернет проект и неговото съдържание. 2. Модул • банер/видео реклама – основна информация; • текстова реклама – основна информация; • неконвенционална и комбинирана реклама – основна информация; • медиа планиране; • медиа план с добавена стойност; • бюджетен микс; • информационен поток. 3. Модул • дискусионен формат – е-Маркетинг семинар - въпроси, отго­во­ри и практически примери. два академични часа за системи за измервания на интернет аудитория, работа със социологически данни за онлайн аудитории и примери за успешни практики. Гост-лектори: са Маргарита Боева – Ноема (Nielsen Online)и Веселин Ангелов – Gemius. **** Моделите за успешни онлайн продажби са фокус на курса по е-търговия. Курсът е създаден за специалисти продажби и маркетинг на компании, които планират да продават или вече про­дават онлайн. За про­фе­сио­налисти с опит в продажбите, за които Интернет търго­вията е предизвикателство и възможност за продажби. С този курс вие • ще научите какво прави един онлайн магазин успешен; • ще разберете разликите в поведението между реалния и виртуалния купувач; • примери за успешни платформи и системи за електронна търговия. Този курс ще се проведе на 11, 12 и 13 юли в гранд Хотел Варна. За информация и онлайн регистрации, посетете www.e-acad.eu