Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

ICB представи иновативен продукт за намаляване разходите за поддръжка и промени в ИТ системите


ICB-Интерконсулт България ООД


ICB представи иновативен продукт за намаляване разходите за поддръжка и промени в ИТ системите
22 февруари 2012, София, по време на конференцията на IDC Collaboration and Unified Communication, която се проведе в столичния хотел Шератон, ICB представи иновативно решение за намаляване на разходите за ИТ, наречено Процесен портал. Решението позволява на бизнес потребителите сами да създават и променят софтуера, без необходимост от намесата на софтуерни специалисти. Порталът е създаден от екипа на ICB и представлява продуктова иновация в една от най-динамично развиващите се сфери на софтуера в момента - автоматично генериране на системи, само на база описание на процеси. „Възможно ли е ИТ средата да отговоря на динамиката на бизнеса, без това да коства огромни инвестиции в нови технологии, непредвидени разходи, човешки ресурси и време?“, постави като основен въпрос пред аудиторията г-н Мирослав Начев, търговски директор на ICB. Процесният портал на ICB акцентира имено върху намаляване на разходите за поддръжка и за промени върху съществуващите ИТ системи в организациите, които често надхвърлят 50% от планирания годишен бюджет. Освен това порталът цели да надгради ERP системата и да обхване онези 70% от процесите, които често остават извън стандартната функционалност, поради своята специфика. Порталът предоставя единен, унифициран интерфейс за достъп на потребителите, който следва процеса на работа съгласно стандартите за качество, интегрира корпоративните системи, документи и знания и създава условия за ефективно изпълнение на задачите. Допълнителни ползи за организациите са стандартизиране на работните процеси, постигане на съответствие с нормативните уредби и стандартите за качество и многократно подобряване на комуникацията между служителите. Процесният портал е базиран изцяло на Microsoft технологии, като се предоставя в три варианта: Като услуга, Базов (за до 50 потребителя) и Бизнес+, за средни и големи организации. Решението е внедрено в една от водещите военно-морски организации в световен мащаб – норвежката компания Kongsberg Maritime. Към портала проявяват интерес не само компании в България, но и редица клиенти в Германия, Белгия, Норвегия и САЩ. Процесният портал ще бъде и основния акцент на участието на ICB на българския щанд на международния ИТ панаир CeBIT Hanover 2012, който ще се проведе в периода 6-10 март в Хановер, Германия.
Обратно към всички новини от агенциите