Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Инж. Димитър Белелиев е новият Председател на Контролния съвет на КРИБ

Веритас Пи Ар ЕООД


23 декември 2014 г.

Инж. Димитър Белелиев е новият Председател на Контролния съвет на КРИБ

Председателят на Съвета на директорите на ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ) инж. Димитър Белелиев бе избран за Председател на Контролния съвет (КС) на Сдружение с нестопанска цел „Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ Гласът на българския бизнес”. Изборът беше направен чрез гласуване на членовете на КС на основание чл. 30, ал. 1 от Устава на сдружението.

Основна функция на Контролния съвет е да следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Членовете се избират за срок от две години и за не повече от два последователни мандата.КРИБ е най-голямата организация на едрите и средни предприятия в България. Обединява над 6000 икономически оператора и 45 браншови организации, които заедно произвеждат над 2/3 от БВП и осигуряват повече от 450 000 работни места.Инж. Димитър Белелиев има 15-годишен опит като ръководител в областта на енергетиката.

От 2002 г. досега е Председател на Съвета на директорите на ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА

БАЗА ЕАД – най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения. До 2011 г. е Изпълнителен директор на „Техенерго” АД, а преди това (от 2003 до 2010 г.) е и Председател на Съвета на директорите на “Енергоремонт Варна” и “Енергоремонт Русе”, както и член на Надзорния Съвет на „Енергоремонт холдинг” АД. Завършва Техническия университет със специалност Транспортна техника и технологии.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ