Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14.5% от електроенергията в страната за периода на извънредното положение

Ей Ем Ай Къмюникейшънс


14 май 2020 г.

Централата осигурява надеждно производство на електричество за нуждите на битовите потребители и индустрията
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 14.5% от общо генерираната електроенергия в страната за периода на двумесечното извънредно положение, въведено заради пандемията от COVID-19. Централата работи ефективно и надеждно, изпълнявайки функцията си да подпомага сигурността и стабилността на енергийната система на България.
През последните два месеца, които поставиха на изпитание много компании в страната, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“продължи да разчита на партньорството си с местни доставчици и подизпълнители за осигуряването на необходимите доставки и услуги, както и достатъчно складови наличности за гарантиране надеждната работа на електроцентралата, в чиято дейност пряко и непряко са заети над 4 200 души. Централата допринася за повече от 15% от брутната добавена стойност на индустриалния сектор в област Стара Загора. Известно е, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е основен потребител на лигнитни въглища от рудник „Трояново 3“ на Мини Марица Изток, с което допринася за енергийната независимост и сигурност на страната.
„През последните два трудни месеца за българското общество и индустрията, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ даде своя принос за стабилността на електроенергийната система. Устойчивото производство на електрическа енергия е в резултат на два основни фактора – превантивните мерки, които компанията взе срещу COVID-19 дават резултат за опазване здравето на колегите и високият професионализъм на служителите ни, които ежедневно се грижат за това да произвеждаме електроенергия за нуждите на битовите потребители и бизнеса“, коментира Красимир Ненов, Изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ въведе строги мерки за сигурност, които се спазват от всички, работещи на територията на централата – ограничаване на достъпа на външни лица, безопасно разстояние между служителите, носене на защитни предпазни средства и др. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в пълна изолация.
"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда годишно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ