Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Подкрепете деца в риск в условията на извънреднa ситуация

Фондация Сийдър


12 май 2020 г.

Поради извънредната ситуация в страната децата и младежите без родителска грижа вече 2 месеца не могат да напускат пределите на Центровете от семеен тип, които са техният дом. В тези центрове те живеят в групи от 8 до 14 деца, като много от тях са уязвими поради увреждания и редица съпътстващи заболявания.

Коронавирусът поставя нови предизвикателства пред грижата за децата и младежите в тези центрове. Изисква се много по-сериозно внимание за физическото и психическото им състояние, включително чрез организиране и провеждане на нови и интересни занимания, помощ в усвояването на учебния материал онлайн, както и непрекъсната засилена дезинфекция и защита в центровете. В същото време, много от хората, полагащи денонощни грижи за децата, попадат в рисковата от Covid-19 възрастова група и също имат нужда от подкрепа. Това са хора най-често в предпенсионна или пенсионна възраст, които са изложение на извънреден стрес към насточщия момент.

Набираме средства за осигуряване на извънредните нужди в грижата за 70 деца и младежи в 8 Центъра за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на предпазни средства и облекла, хранителни продукти, образователни и игрови материали за свободното време, пособия за обезпечаване на дистанционното обучение, транспортни разходи за персонала, както и осигуряване на психологическа подкрепа чрез онлайн консултации със специалисти.
Подкрепете ни тук: https://bit.ly/2Lnp41W

За нас: Фондация “Сийдър” е българска неправителствена организация с 15-годишен опит в социалната сфера. Управляваме 9 социални услуги и подкрепяме над 3000 деца в неравностойно положение в България.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ