Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Takeaway.com с нови предпазни мерки срещу коронавируса

New Moment New Ideas


13 март 2020 г.

Ефективно от днес, Takeaway.com ще оставя поръчките пред вратите на клиентите от съображение за сигурност относно коронавируса.

Takeaway.com започва да доставя без директен контакт с крайния потребител от всички ресторанти на платформата,
следвайки последните глобални развития, свързани с коронавируса.

Като предпазна мярка срещу коронавируса, Takeaway.com ще доставя храна без физически контакт.
Това е приложимо за всички ресторанти на платформата, а куриерите са инструктирани да звънят на
звънците на клиентите и да оставят опакованата храна пред вратата. Тази мярка за сигурност влиза в
сила в цяла Европа.

Горното е в допълнение към вече приложени мерки за безопасност. През последните седмици
Takeaway.com предоставя инструкции за здраве и безопасност на всички служители и куриери, а членове
на персонала се обучават специално на правилни превантивни мерки, както и как да съобщят за
подозрителна ситуация. Компанията също дистрибутира хигиенно оборудване сред куриерите си, като
например антибактериални дезинфектанти за ръце.

Takeaway.com също работи с ресторантите си партньори, за да гарантира всички препоръчителни мерки
за безопасност и здраве се спазват и се уважават в интерес на клиентите, служителите и куриерите.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ