Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за дарителство за 2019 г.

Ей Ем Ай Къмюникейшънс


14 февруари 2020 г.

Служители на централата подкрепяха 5 каузи с дарения по ведомост през 2019 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за 2019-та година от Фондация „BCause” за развитието на програми за регулярно дарителство на служители си. През миналата година служителите на компанията дариха по ведомост 30 000 лева в полза на 5-те външни каузи, които те подкрепят от 2014 г. насам.

Програмата за дарителство по ведомост съществува в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ вече шест години като служителите имат възможност да подкрепят ежемесечно, със сума по желание, своя любима кауза. В края на всяко полугодие, компанията удвоява дарените от служителите суми. Каузите, които работещите в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепят са: Стипендиите „Готови за успех“ в подкрепа на младежи-отличници без родители, Център за деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието „Алтернатива“, Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани, „Детството не бива да боли“ в подкрепа на деца, пострадали от насилие, Спасяване на бебета от изоставяне.

През последните месеци служители на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бяха изключително активни и взеха участие в няколко инициативи. През месец декември хората, работещи в електроцентралата събираха дълготрайни храни в подкрепа на Социалната кухня в Стара Загора, която обслужва социалнослаби не само в града, но и от околните села. Служителите на КонтулГлобал в офиса на компанията в София пък закупиха ценни консумативи за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания в Стара Загора. Благотворителните акции на служителите бяха вдъхновени от Световния ден на доброволчеството, който се отбелязва на 5-ти декември.

„Нашите служители добре разбират значението на думата „отговорност“. Ние носим отговорността да произвеждаме ток за българските домакинства и бизнес, но не забравяме, че разполагаме с потенциал да дадем добавена стойност на услугите си към обществото и по други начини. Важна част от тях е подпомагането на нуждаещи се хора и центрове, които за съжаление са в постоянна нужда от финансов и материален ресурс за нормалното си съществуване. Сребърният знак за дарителство означава, че усилията ни не са останали незабелязани и ние трябва да продължим работата си в тази посока“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията е отделила над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. През 2018 г. компанията спечели престижната награда за социална отговорност на бизнеса, присъждана от Българския дарителски форум за най-голям обем нефинансови дарения.

Инициативата „Отговорна компания – отговорни служители“ се организира от Фондация “BCause” и в нея участват Българската асоциация за управление на хора, Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на КСО специалистите. Фондация “BCause” предлага на хора и компании избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване на пари, време и труд в полза на обществтото. Ежегодната класация събира компаниите с най-високи показатели по критерия за вътрешнокорпоративно дарителство и доброволчество.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ