Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Кофас представя рекордни отчети за първото полугодие в несигурната икономика: Нетният доход нараства с 25% до 78.5 млн. евро

Paragraph 42


7 август 2019 г.

„Първата половина на 2019 г. потвърждава значимостта на стратегическия ни план Fit to Win. Резултатите показват, че мерките за управление на риска, които въведохме, са изключително ефективни в контекста на забавяща се икономическа среда. По време на второто тримесечие, през което регистрирахме най-високия нетен доход, откакто стартирахме плана, успешно интегрирахме и PKZ – пазарният лидер в кредитното застраховане в Словения, сега - Coface PKZ.“, коментира Ксавие Дюран, Изпълнителен директор на Кофас Груп.

Coface регистрира консолидиран оборот от 732,6 млн. евро през първото полугодие на 2019 г. и увеличение със 7,0% в отчетените данни. При постояннен валутен курс това представлява ръст от 6,6% в сравнение с първото полугодие на 2018 г. През второто тримесечие оборотът включва приходи от 3,5 милиона евро от Coface PKZ.

Задържането на клиенти остава високо в регионите и се стабилизира на рекордните за Кофас Груп 93,0%. Стойността на новия бизнес е 65 млн. евро, което е увеличение от 4,5% потвърди отчетеното възстановяване през първото тримесечие.

Оборотът от застрахователни дейности нарасна със 7,5% изчислен при постоянен валутен курс , в сравнение с първото полугодие на 2018 (растеж с 8,0% при текущия валутен курс ). Всички региони допринесоха за тази положителна динамика, благодарение на непрекъснатия растеж на дейностите на клиентите на Кофас и високия процент на задържане на клиенти.

В региона на Северна Европа оборотът нарасна с 2,6% (2,8% при постоянен валутен курс). В Централна и Източна Европа приходите се увеличиха с 6,6% и с 2,0% при постоянен валутен курс. В Северна Америка отчетеният оборот е нараснал със 17,1%, но с 10,1% при постоянни валутни курсове. Въпреки силния валутен ефект, Кофас Груп стабилизира портфолиото си. Развиващите се пазари отчитат силни темпове на растеж. Приходите в Азиатско-Тихоокеанския регион са нараснали с 27.6% при текущата валута и с 21.2% при постоянна валута. В Латинска Америка оборотът нарасна със 17,6% при текущия валутен курс и с 33,8% при постоянен валутен курс. Тези цифри бяха повлияни от съществуването на местни политики, изразени в международни валути.

Коефициентът на брутна загуба е 40,9% за първото полугодие. Това показва подобрение от 1,5 пункта в сравнение с предходната година. През второто тримесечие на 2019 година съотношението на брутните загуби показа подобрение от 3,1 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2018 година (41,9% срещу 45,0%).

Коефициентът на нетна загуба е 44,0%, което представлява увеличение с 0,8 пункта спрямо първото полугодие на 2018 година.

Coface продължава своята политика на строг контрол на разходите и инвестициите. През първото полугодие разходите нараснаха с 3,7%, но с 3,1% при постоянен валутен курс. Приносът на Coface PKZ към разходите за тримесечието е 1,7 милиона евро. Инвестициите в стратегически проекти през първото полугодие възлизат на 3,3 милиона евро. Оперативният ливъридж даде възможност коефициентът на нетните разходи да спадне с 1,8 процентни пункта, като спадна от 33,8% през първото полугодие на 2018 до 32,0% през първото полугодие на 2019 г.

Нетният финансов доход за периода H1-2019 е 16,6 млн. евро, което е с 3,7 млн. евро повече от предходната година. Счетоводната доходност на портфейла, с изключение на капиталовите печалби и амортизациите, показа леко увеличение с 0,9% (0,8% през първото полугодие на 2018 г.), въпреки намаляващите лихви.

Общо нетният доход (дял на Групата) възлиза на 78,5 млн. евро, от които 42,2 млн. евро са от второто тримесечие. Това представлява най-високият тримесечен резултат от старта на плана Fit to Win.

Ситуацията на глобално равнище остава все така сложна и през последното тримесечие. Липсата на значителен напредък в преговорите между Китай и Съединените щати е придружена от най-слабия растеж в Китай от много години. Назначаването на нов министър-председател на Великобритания дойде в момент, когато икономическите показатели на Обединеното кралство се влошават. И накрая, беше трудно да се постигне консенсус относно лидерството в рамките на европейските институции. От друга страна, централните банки потвърдиха своите политики, което доведе до по-нататъшно облекчаване на лихвите. На секторно ниво дистрибуцията и автомобилният сектор постигнаха малък напредък в решаването на своите дългосрочни стратегически затруднения.

В тази среда Кофас продължава развитието си с непроменена политика за риска. В условия на прогресивно забавяща се икономика се появиха целеви възможности в някои сектори и страни, като се сключват застраховки с параметри, които съответстват с нивата на риск. Това показва важността на гъвкавата организация и последователността в нашия подход към риска.

Кофас Груп е напълно ангажиран българския пазар да продължи своето стабилно и успешно развитие в контекста на отличните резултати. „Продължаваме да се стремим и да запазваме позициите си на предпочитан партньор в областта на кредитното застраховане и управление на риска в България.“, коментира Еуджен Аническу, управител на Кофас за Румъния и България. След последните промени и с цел гладко протичане на процесите и добра приемственост Еуджен Аническу, който има 19-годишен опит в застрахователния сектор, поема временно управлението на Кофас България.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ