Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес

Proximity


11 юли 2019 г.

София – 11 Юли 2019 г. – През първата половина на годината Samsung и партньорите им от фондация Образование 5.0 проведоха 41 обучения на учители по две програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН – „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент“ и „Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom“. Специално внимание е отделено на бъдещите учители, като през периода са организирани 2 обучения за студенти педагози от СУ „Св. Климент Охридски“ и РУ „Ангел Кънчев“.
Обучените над 650 учители са от 66 населени места – 30 от които села, в 9 области – София, Пазарджик, Русе, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Враца, Добрич, Шумен, както и над 40 студенти педагози от двата университета. Учителите са от различни видове училища – основни, средни, профилирани и професионални гимназии, както и от детски градини, които проявяват все по-голям интерес към възможностите на добавената реалност в учебните ситуации.
Двете програми са насочени към придобиване на реални практически умения. С особен интерес се ползва единственият по рода си в България инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност Smart CreatAR – част от платформата Smart Classroom. В рамките на обучението за работа с него, учителите преминават стъпка по стъпка през процеса на разработване на учебно съдържание с добавена реалност и споделят своите упражнения в мобилното приложение Smart Classroom AR. В него вече има над 250 упражнения на учители, а в процес на одобрение са почти 400 нови. Достъпът до платформата и приложението е напълно свободен и безплатен за учители и ученици от страната.
В обученията по програмата за създаване на онлайн портфолио на платформата Smart Classroom, учителите изготвят своето професионално портфолио, съобразно изискванията на Държавния образователен стандарт и се запознават с елементите на ученическото портфолио.
Обученията са безплатни, тъй като се провеждат в рамките на проекта Smart Classroom, който е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България и се изпълнява съвместно с фондация Образование 5.0 и Infinno.
###
За Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. Водещи са и в пространството на Internet of Things с отворената платформа SmartThings, широко портфолио от умни устройства и проактивно сътрудничество с различни индустрии. За да откриете повече, моля, посетете нашия официален информационен сайт news.samsung.com.
За Фондация „Образование 5.0“
Мисията на фондацията е развитието на образованието, науката, културата чрез утвърждаване на новите технологии. Дейността й е свързана с организиране на обучения, форуми и събития, издаване и разпространение на учебно и научно съдържание, проучвания и анализи. "Образование 5.0" вярва, че позитивната социална промяна следва да се осъществи благодарение на съвместните усилия на целия граждански сектор, затова организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство. За повече информация: https://edu5.0.bg/
.
За Infinno
С екип от 15 ИТ инженери, Infinno ежемесечно работи и предлага иновативни софтуерни решения по Smart Classroom проектите на Samsung. За повече информация: https://www.infinno.com/en/
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ