Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

OLED ТЕЛЕВИЗОРИТЕ НА LG НЕ ПРЕЧАТ НА ЗРЕНИЕТО

All Channels Communication Group


11 юли 2019 г.

Независимата немска рейтингова агенция TÜV Rheinland в Германия, наскоро проведе сериозни изследвания на OLED телевизионните панели на LG. Компа-нията се фокусира върху скоростта на трептене, качеството на изображението и синята светлина.

Тези три аспекта са от основно значение за здравето на очите, затова TÜV са от-делили време и ресурси, за да направят проверка на продуктите на LG. Заключе-нието им е, че OLED панелите на компанията показват особено високи резултати по всички показатели.

Ниското ниво на синя светлина предпазва очите
Важен фактор във вече предоставената от TÜV сертификация е най-ниската въз-можна пропорция на синя светлина. Злоупотребата с нея може да доведе до па-губен ефект върху мозъка. При OLED телевизорите на LG нейното ниво е само 34%, и следователно, доста под максималната стойност от 50%, определена от TÜV.
Синият светъл компонент в телевизорите и мониторите се счита за дразнещ за очите и се предполага, че оказва отрицателно въздействие върху качеството на съня, особено вечер. И не само! Синята светлина е сред основните причини за увреждане на очите. Поради това много телевизори предлагат възможността за намаляване на синята светлина, чрез режим за щадене на очите.
Собствениците на OLED телевизори, вече ще прибягват до тази функция по-рядко. Именно тези панели първоначално излъчват бяла светлина, която след то-ва преминава през цветни филтри. LCD телевизорите, от друга страна, започват със синя или синьо-виолетова светлина. Според TÜV, делът на синята светлина при тях е около 64%.

Панелите OLED на LG отбелязват резултати и в други дисциплини
В допълнение към положителните свойства на синята светлина, LG отбелязва точки и в други категории в тестовата процедура на TÜV Rheinland. Така, изме-реното отражение на светлината е 0.87%, което е с половин по-малко в сравнение с LCD екраните. Освен това TÜV посочват, че трептенето при LG OLED е сведе-но до минимум.
За разлика от много други типове панели, намаляването на яркостта не се решава чрез мигане на екрана (PWM). Качеството на изображението също отговаря на изискванията заложени от изследователския институт. В момента всички OLED дисплеи на LG са наградени с TÜV Rheinland ISO 9241-307, което означава, че те са официално обявени за безопасни за очите.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ