Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Кметът забрани пашата в горите на Минерални бани

PR Sales


5 юли 2019 г.

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер забрани със своя заповед пашата на селскостопански животни в горските територии на общината през 2019 г. Заповедта включва територии в землищата на селата Сусам, Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Караманци, Спахиево Татарево, Колец, Сираково и Сърница. Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от общинското горско стопанство „Бряст лес”
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ