Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

БФЖ обявява конкурс за артистични проекти на жени

Български фонд за жените


10 юни 2019 г.

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Размер на фонда: 30 000 лв.
Обявяване на резултатите: 15 юли 2019 г.

Български фонд за жените кани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба.

Средствата за конкурса са предоставени от Power Pops, Takeaway, Mama Cash и Filia die Frauenstiftung.

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС

Конкурсът цели да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и в обществото днес. Равнопоставени ли са жените в България? Има ли в обществото, в изкуството или в семейството дискриминация и неравнопоставеност? Има ли смисъл от активизъм или феминизмът е вече затворена страница? Всичко наред ли е?

(Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук)

Конкурсът цели да насърчи художничките да бъдат по-осъзнати за себе си като жени и да се занимават в творческата си работа с въпроси, които вълнуват жените – утвърждаване в семейството и на работното място, майчинство, стереотипи за външния вид, равностойно репрезентиране в областите на властта, на пазара на изкуство, в музейните колекции. Участничките в конкурса са поканени да изразят своята позиция чрез средствата на изкуството – да утвърдят или да отрекат нуждата от феминизъм днес в България.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост

Творбите, с които художничките кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

– Нова работа: кандидатките трябва да представят нова и непоказвана досега творба, създадена за конкурса и отразяваща неговия тематичен фокус. Не се приемат вече съществуващи творби. В случай, че кандидатката предлага нова творба от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните творби и как отговаря на темата на конкурса.
– Допускат се: живопис, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст – затова не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Финансови условия

– Максимална стойност на исканото финансиране: 3500 лв.
– Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и хонорар.
– Максималният допустим хонорар, който кандидатките могат да планират в бюджета си, е 1500 лв.
– Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
– Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като стипендия.
– След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи. Разходооправдателни документи ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

Представяне на резултатите и комуникация на конкурса

– Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
– Участничките трябва да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени и да съдействат за комуникацията на конкурса, като дават интервюта и др.

Авторски права

– Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на съответните авторки.
– Организаторите от БФЖ ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
– Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

За участие в конкурса се допускат всички жени и трансжени без ограничение във възрастта, образованието и опита. Кандидатките трябва да бъдат с българско гражданство или да са с местожителство в България. Приемат се кандидатури от български художнички, живеещи в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

– портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне 5 репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
– идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
– бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
– време, необходимо за изпълнение на проекта (желателно е да не е повече от 3 месеца);
– визуализации и допълнителни материали – по желание.

Технически изисквания:

– допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg
– изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 мб.
– ако размерът на файловете е по-голям, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност.
– Всички документи следва да бъдат на български или английски език.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 27 юни 2019 г. по електронен път на адрес: office@bgfundforwomen.org.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани. При нужда, може да се обръщате към екипа на БФЖ на office@bgfundforwomen.org

ЖУРИ

Стефка Цанева – куратор, културен мениджър и критик. Следвала е скандинавистика и медийни науки в университета Хумболт в Берлин и сравнително изкуствознание в Нов български университет. Работи в културния отдел на Гьоте-институт и отговаря за проектите за визуални и сценични изкуства, както и за програмата на галерията на института. Заедно с Весела Ножарова и Вера Млечевска е основател на Международната кураторска резиденция КЛИК в София. През 2018 г. стартира проекта за споделено студио с художници Ö, както и поредицата от разговори „Нещо старо, нещо ново, нещо назаем, нещо синьо“, която се провежда в галерия „Структура“. От 2017 г. насам е куратор на ежегодната изложба „Арт старт: Млади художници, които да следим“ заедно с Весела Ножарова и Даниела Радева. Създател и водещ на радиопредаването „Молескин“ по Радио София и по Радио Пловдив“.

Десислава Димова – изкуствовед и куратор, работеща в Брюксел и в София. Тя има магистърска степен по „История на изкуството“ в Националната художествена академия в София и „Философия“ в Център за изследвания в съвременната европейска философия, Мидълсекс, Лондон. В момента тя организира проект за художествено сътрудничество за БОЗАР, Брюксел и организира и провежда изследвания на българските следвоенни авангарди с Център Жорж Помпиду в Париж. Курира поредицата от разговори на тема „Политика без поетика“, NICC, Брюксел (2014-2015); “Обекти, движещи ума в пространството.”, Фокус България, viennacontemporary (2015) и пешеходните лекции „Грешната страна на историята”, Фестивал „Западен парк”, София (2014). Нейните изложби включват съвместно курираната 10-годишна програма на Музейните нощи в Пловдив, България (2014) и „Благодарим Ви за разбирането – 2.“, Международнo биенале Антакия, Турция (2010)

Добромира Терпешева – изследовател, управител и куратор в София. Тя е управител на галерия UniArt, художественото пространство на Нов български университет. Работи по редица изложби като куратор, най-забележителните от които са „Онтологията: думи и графит“, Милко Бошков и Борис Христов, галерия UniArt (2019); „Празници за сетивата“. Жанрова картина от 17-ти и 18-ти век, Европейска колекция на европейското изкуство, галерия UniArt (2018); „Територии на гледката“, групова изложба, клон Васка Емануилова в Софийска градска художествена галерия (2017). Като координатор организира изложби като „Разрушителният позитивизъм на Милош Гавазов“, Милош Гавазов, галерия „Юниарт“ (2018); UNAPPARENT, сайт-спесифик инсталация, замислена от Борис Далчев и Михаела Добрева, галерия UniArt (2019); както и образователни инициативи и различни лекции в галерия UniArt от 2017 г. Тя публикува проучвания по темата за женския поглед – „Женският поглед“ на Камил Кледел, списание Следва (брой 36, 2018 г.) и съавтор на текст за публичното изкуство в градските пространства – Art in Large, Университетско списание (брой 23, 2018). Интересите на Добромира Терешева се простират от съвременното изкуство, с акцент върху общественото изкуство и българската културна сцена, до жените и изследванията на пола, театъра и изкуството на киното.

Леа Вайсова – главен асистент д-р в Софийския университет, специалност „Социология“. Нейните интереси са в областта на критическата социална теория и социални движения. Член на левия феминистки колектив ЛевФем. През годините е сътрудничила на следните артистични проекта: „Мултиполис: образите на града“ към the Fridge на Ивана Ненчева и Наталия Тодорова и с куратор Стефка Цанева, София куиър форум с куратори Боряна Росса и Станимир Панайотов, „Проект 0“ с автор Кирил Кузманов и куратор Владия Михайлова и др.

Гергана Куцева – Директор „Развитие и комуникации”, Български фонд за жените. Гергана е културолог, завършила е магистратура по „Културна антропология” и е публикувала над 20 статии и изследвания върху процеса на медиатизация и ефектите му върху политическата култура. От 2015 г. работи в Български фонд за жените. Зад гърба си има над 15-годишен професионален опит в областта на публичните комуникации за неправителствения, културен и бизнес сектори. Отговаряла е за организацията и комуникациите на множество културни и артистични събития и проекти.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ