Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

WHOMEN Наръчник за признаване на компетенциите и придобиване на меки умения

Сдружение Поколения


8 юни 2019 г.

В рамките на проекта Whomen „Социална интеграция на жени в риск от социално изключване чрез признаване на компетенциите им и придобиване на меки умения - нови възможности за професионална реализация в местните общества“ екип от експерти разработи наръчник за оценка и признаване на меките умения и компетенции на жените, изложени на риск от социално изключване
Наръчникът има за цел да подпомогне жените от тази целева група, особено тези от тях, които работят без официална професионална квалификация.

Наръчникът цели да улесни идентифицирането и оценката на меките умения, да сподели инструменти и методи за преподаване и консолидиране на меки умения и да даде принос към новите стратегии за професионална ориентация и интеграция, за изграждане на добавена стойност на формалното и неформалното обучение и които ги свързват с формалното образование и признаването на уменията.
Наръчникът се основава на изследването „Качествено проучване на потребностите от обучение на жените, изложени на риск от социално изключване”, направено от партньорите на проекта Whomen.
Можете да го свалите безплатно тук: www.whomen.eu/project-products
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ