Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Мехмед Лятиф подготвя заседание на Общинския съвет в Минерални бани

PReporters


16 април 2019 г.

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани свиква утре /17.04.2019/ Постоянните комисии за подготовка на утрешното заседание на местния парламент. Първа от 10,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще започне работа Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика.
За 10,30 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. На същото място в 11,00 часа се събира и Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ