Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Lenovo ускорява оборота си с двуцифрен растеж на приходите през първото тримесечие

knowbox


16 август 2018 г.

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) днес публикува резултатите от дейността си през първото финансово тримесечие на годината, завършило на 30 юни 2018 година. За второ поредно тримесечие Lenovo постига силен двуцифрен растеж на приходите на годишна база. Те достигат $11,91 милиарда или с 19% над резултата, отчетен преди година. Компанията регистрира и силни приходи преди данъчно облагане за тримесечието в размер на $113 милиона или със $182 милиона над сумата, отчетена година по-рано на фона на увеличените печалби във всички бизнес дейности.
През първото финансово тримесечие печалбата на Lenovo, отнасяща се до акционерния капитал, нараства до $77 милиона долара или със $149 млн. над резултата, отчетен преди година. Основната печалба на акция за периода е в размер на $0,65.
„На фона на текущото изпълнение на стратегията на „3 вълни“ всички наши дейности отчитат солидно подобрение както по отношение на приходите, така и по отношение на печалбата. Lenovo преодоля точката на обрат и навлезе във фаза на "ускорение" – ускорение на изпълнение на нашата стратегия за трансформация и ускорение на нарастващото темпо на бизнес представянето ни“, коментира Ян Юенцин, президент и главен изпълнителен директор на Lenovo. „В бъдеще ще продължим да поддържаме водеща в индустрията рентабилност и резултати на пазара на персонални компютри; ще затвърдим позициите на бизнеса си със смартфони; ще превърнем подразделението за центрове на данни в машина за устойчив растеж и печалби и ще продължим да инвестираме в Smart IoT + Cloud (интернет на нещата + облачни решения) и Infrastructure + Cloud (инфраструктура + облачни решения), за да гарантираме устойчиви дългосрочни приходи“.
Общ преглед на бизнес представянето
С настоящия отчет на приходите за първото тримесечие на финансовата 2018/2019 г. Lenovo преодоля ключов момент в своята трансформация и навлезе във фаза на растеж благодарение на състоятелния напредък в стратегията и фокуса върху „интелигентната трансформация“ през отчетния период. Решителните стъпки на Lenovo в посока консолидиране на ключовите бизнес дейности в едно добре организирано и интегрирано предприятие, наред с фокуса върху динамични генератори на средства, бързо носят сериозни приходи.
През изминалото тримесечие Lenovo обяви, че създава своята нова Дивизия за интелигентни устройства (Intelligent Devices Group/IDG), която комбинира Дивизия за персонални компютри и смарт устройства (Personal Computer and Smart Devices Group) и Дивизия за мобилен бизнес (Mobile Business Group). Причината за двуцифрения растеж на тримесечните приходи на IDG на годишна база се корени в преосмислянето на начините, по които тези поделения и техните устройства си взаимодействат и въздействат върху клиентите, докато делът на пазара на персонални компютри нараства във всички региони. В същото време Lenovo не само води, но и извлича финансови ползи от глобалните тенденции на растеж както в сферата на софтуера, така и при услугите.
Всяко от ключовите поделения на Lenovo отчита сериозен растеж и пазарни позиции през тримесечието:
Дивизията за интелигентни устройства (IDG) черпи енергия от синергията на споделените платформи и ресурси, отчитайки силен растеж на приходите в размер на 14% на годишна база до $9,95 милиарда.
• През тримесечието бизнесът с Персонални компютри и смарт устройства, функциониращ под шапката на IDG, регистрира силен двуцифрен растеж на приходите за второ поредно тримесечие, увеличавайки се с 19% на годишна база и поддържайки водеща рентабилност от 5% за индустрията. Lenovo е най-бързо растящият играч (по поделения) сред Топ 5 на световните производители на персонални компютри и си връща водещата позиция по този показател, според Gartner. Извън основния си бизнес с персонални компютри Lenovo продължава да инвестира в разширяване на портфолиото си от смарт устройства, включително за умни домове, умни офиси и AR/VR.
• Групата за мобилен бизнес (MBG), която функционира под шапката на IDG, отчита сериозно подобрение през тримесечието благодарение на три ключови мерки. На първо място, групата редуцира оперативните си разходи с над $100 милиона; второ, тя представи подобрено портфолио; и трето, фокусира вниманието си върху избрани пазари, където компанията може да се конкурира успешно и печелившо. Благодарение на това компанията насочи усилията си върху водещите сегменти и през тримесечието успешно представи на пазара новите семейства Moto G и E. Приходите и обемът на продажбите продължават да растат, особено в Латинска Америка, където за седмо поредно тримесечие изпреварват темпа на растеж на пазара. В Северна Америка обемите в мобилния сектор на Lenovo отчитат почти двойно увеличение благодарение на правилната стратегия за растеж и разширяване на позициите в четирите основни мобилни оператора.
След силното четвърто тримесечие Дивизията за центрове за данни (DCG) още повече засилва темпото си на растеж, отчитайки рекордни приходи за периода в размер на $1,6 милиарда – трето поредно тримесечие на двуцифрен растеж на приходите и увеличение с 67,8% спрямо същото тримесечие на миналата година. Причина за рекордните приходи е растежът на инфраструктурите, базирани на софтуер (Software Defined Instrastructure), високопроизводителните изчислителни технологии (High Performance Computing) и изкуствения интелект (Artifical Intelligence), както и хиперскалирането (Hyperscale). Софтуер дефинираните продукти на Lenovo начело с марката ThinkAgile отново отчитат трицифрен растеж на годишна база на фона на обявяването на новия ThinkAgile CP за комплексна облачна инфраструктура от следващо поколение. Hyperscale бизнесът също регистрира трицифрен годишен растеж на фона на увеличението на брутната печалба и диверсифицирането на клиентската база. Традиционната инфраструктура продължава да се развива с положителна тенденция, а флаш базираните решения за съхранение на данни отчитат силен растеж от 42% на годишна база. През тримесечието Lenovo надмина HPE и стана №1 доставчик на суперкомпютри в Топ 500 на производителите на суперкомпютри за първи път в историята със 117 доставени системи.
С поглед към бъдещето Капиталовата и инкубаторна група на Lenovo (Lenovo's Capital and Incubator Group/LCIG) продължава да инвестира и да изгражда IT възможностите на групата от следващо поколение в сферата на изкуствения интелект, големите данни и VR/AR в различни сектори като производството, здравеопазването и транспорта.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ