Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

PR Sales


21 май 2018 г.

Общинския съвет в Минерални бани провежда днес 27-то си редовно заседание. То ще започне от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 14 докладни записки, информира председателят Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата от общината за 2017 г. По предложение на кмета на общината Мюмюн Искендер ще бъде разисквано решение за предоставяне на парични средства под формата на допълнителни субсидии на Народните читалища „Кирил и Методий – 1952” в село Караманци и НЧ „Сеяч – 1924” в село Сираково.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат Общински годишен план за социалните услуги през 2019 г. Останалите проекти за решения се отнасят за изработване на ПУП, продажба на имоти частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ