Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Обсъждат публично проекта за Бюджет на община Ямбол

PReporters


14 януари 2018 г.

На 19 януари (петък), от 17.30 часа в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 година. Кметът Георги Славов отправя покана за участие в обсъждането до жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ