Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

АКАДЕМИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - 2018

Ancor A Gente


11 януари 2018 г.

Центърът за обучения „АКАДЕМИЯ”отново стартира програмите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 15 януари 2018 г. по 21 одобрени от МОН програми. Всяка от тях е по 16 академични часа и е обвързана с получаването на кредит. Програмите са за директори, учители, педагогически съветници, психолози, корепетитори, хореографи, възпитатели. Обученията дават допълнителни знания и умения за лидерски умения, оказване на първа помощ, справяне с агресията, училищно самоуправление, разрешаване на конфликти, работа с трудни класове и с родители и др. Информация за програмите можете да откриете в Информационния регистър на МОН – http://iropk.mon.bg/ и на сайта на обучителната организацията – https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

За информация и записвания:

info@ancoragente.com
0878 887 139
0876 307 124
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ