Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Сигурността на смартфоните е топ приоритет за бъдещите умни офиси

Proximity


9 ноември 2017 г.

Смартфоните навлязоха на пазара едва преди 10-ина години. Хората ги използваха рядко и най-вече за лични цели. Постепенно обаче смартфоните дадоха възможност за достъп до служебната поща в извънработно време или при пътуване и командировка. С възможността за споделяне на файлове смартфоните наистина улесниха бизнеса. Тенденцията всеки да използва собствените си мобилни устройства за работа Bring-Your-Own-Device (BYOD) постепенно доведе до масово разпространение на приложения за всякакви бизнес или лични цели. Докато служителите се радват на свободата от това да са винаги online и от подобрената производителност, IT администраторите са изправени пред нарастващата необходимост от защита на корпоративната интелектуална собственост през лични и служебни устройства.

Докато броят на кибератаките растеше (само за периода от 1 година - между 2012 и 2013, е отчетен ръст на зловредния софтуер за мобилни устройства от 614%), Samsung вече работеше по решение.

Нарастващите нужди на бизнеса, обемът данни и развитието на мобилните комуникации са само част от двигателите за еволюцията на мобилните платформи за сигурност. По стандарт „свалянето” на сигурността на хардуерно ниво се смята за най-висока степен на защита. Повече от десетилетие TPM (Trusted Platform Module) намира приложение в мобилните решения, но едва в последните години бизнесът приема мобилната платформа за сигурност като „must”, а вградените решения стават все по-привлекателни.

През 2012 г. Samsung създаде платформата KNOX, базирана на ARM TrustZone технология. В доклада си от април 2016 г. Gartner обяви Samsung KNOX за „най-сигурна“ от всички изследвани платформи в категорията „Корпоративна сигурност и управление“. KNOX е единствената платформа с оценка „най-сигурна“ във всеки елемент в тази категория - Authentication Methods, Encryption Management, Jailbreak/Root Protection, App Vetting. Samsung KNOX въвежда нов стандарт на сигурност TIMA (TrustZone-based Intergity Measurement Architecture) - уникален механизъм, работещ в отделна част от хардуера в защитена операционна система, която следи работата на ядрото и системния дял в реално време.

„Без значение дали ползваме служебния смартфон за лични цели или личното устройство за работа, защитата на корпоративните данни е от първостепенно значение. Следвайки нуждите на бизнеса, Samsung създаде KNOX – платформа, сертифицирана от институции като Департаментa на отбраната на САЩ“, коментира Елена Петкова, част от B2B екипа на Samsung. „Samsung KNOX безспорно може да бъде определена като една от водещите сред предлаганите платформи за мобилна сигурност. Интегрирана в хардуера на устройството и с високо ниво на сигурност, платформата защитава личните и корпоративни данни на потребителите, като оптимизира процесите и повишава производителността на организацията”.

KNOX Workspace
Използването на лични устройства за служебни цели (или обратното) винаги предизвиква конфликт между IT отделa и служителите за сигурността на корпоративните данни от една страна и личното пространство от друга. Knox Workspace e работен контейнер, който изолира служебните приложения и данни от личните такива. Той предлага хардуерно ниво на защита и лесна интеграция с всички водещи MDM решения (AirWatch, Citrix, MobileIon, Famoc и други). Този т.нар. контейнер или работно пространство осигурява защитена среда за корпоративни данни и приложения. Контейнерът осигурява пълна среда, включително начален екран, стартиране, приложения и уиджети. Тази среда работи успоредно с околната лична среда на потребителя, но е защитена от влиянието на приложения, инсталирани от потребителя. Всички данни, създадени от приложенията за контейнера, се съхраняват в защитен дял. В случай, че се установи нарушение, контейнерът и неговите данни вече не са достъпни.

Употребата на Knox Workspace е глобална, в различни сфери и индустрии – правителствения сектор, финанси, здравеопазване, комуникации, производство и др.

Knox Premium
Knox Premium е облачно EMM решение със защитен работен контейнер. Като облачно решение Knox Premium не изисква специализирана инфраструктура и е с ниски лицензионни такси, което го превръща в рентабилно и бюджетно ефективно EMM решение за всеки бизнес.
Knox Premium предоставя богат набор от IT политики чрез платформата Knox - Remote lock & wipe, Kiosk mode, Function & App management, Device location report и т.н.
Решението предлага лесно управление на устройствата, подобрена сигурност и по-ниски разходи, което го превръща в изключително подходящо за клиенти, които обмислят внедряването на MDM.

Knox Customization
Knox Customization е защитен набор от инструменти и услуги за персонализиране, предназначен предимно за IT специалисти. Samsung предоставя свободен достъп на софтуерни специалисти до SDK (Software Development Kit) и Custom Configurator - облачно-базиран инструмент за конфигуриране, който позволява на бизнеса дистанционно да конфигурира голям брой Samsung устройства, както и да инсталира приложения и съдържание едновременно на много устройства.
Решението е създадено, за да предоставя възможности за диференциация в отговор на индивидуалните потребности на всеки клиент.

Knox Enabled App
Knox Enabled App е „невидим” защитен контейнер за индивидуални приложения, който не изисква MDM клиент. Той защитава чувствителна за потребителя информация, като например номера на кредитни карти, като ги изолира от останалата информация на устройството. Тъй като всички данни в приложението са криптирани, Knox Enabled App отговаря на високите изисквания към сигурността на сектори като финанси и мобилна търговия.

В динамичния корпоративен свят бизнес организациите, дори и самите служители, осъзнават нуждата да защитят както служебните, така и личните данни. Със своите възможности платформата Samsung Knox улеснява компаниите в стремежите им към все по-голяма мобилност и оптимизация на бизнеса, без това да се превръща в постоянен източник на заплаха от кибератаки.

В края на октомври 2017 г. Samsung обяви изцяло новата посока, в която ще развива платформата KNOX. Разновидностите на решението ще могат да посрещнат потребностите на всеки бизнес, независимо от предмета на дейност и размера на компанията. В допълнение, Samsung ще продължи да поддържа и развива познатите до момента KNOX Premium, Customization, Workspace.За Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. За да откриете повече, посетете официалния информационен сайт news.samsung.com.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ