Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Конференция „Адвокатурата и правата на човека"

Ancor A Gente


12 октомври 2017 г.

Имаме удоволствието да ви поканим на конференция „Адвокатурата и правата на човека". Форумът ще се проведе от 9:30 часа на 14 – ти октомври, събота в зала „Империал" на хотел Империал в град Пловдив. Основни теми на дискусията е Адвокатската професия – Защита на правата на човека. В дебатите ще бъдат основно обсъдени как условията на работа на адвокатите гарантират ефективната защита и правата на гражданите. В срещата лекции и дискусии ще водят осем водещи юристи от България, Гърция, Румъния и Хърватия. Лектори по темите за свободата на изразяване на адвоката, защита на адвокатската тайна ще бъдат Доц д-р Светла Маргаритова и Евангелос Цурулис, бивш президент на Съвета на Европейските адвокатури и правни общества. Съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека и основните свободи ще води лекция на тема „Достъпът до адвокат в практиката на ЕСПЧ". За общите принципи на правото на ЕС и на Хартата на основните права в ЕС ще говори съдия Александър Арабаджиев – Съд на Европейския съюз. В прикаченият файл ще откриете подробности за програмата на Конференцията, както и пълен списък подробни данни за лекторите. Моля за контакт да търсите адвокат Емилия Недева 0887 699 604

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ
„АДВОКАТУРАТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА “

гр. Пловдив, хотел „Империал“, зала „Империал“, 14 октомври 2017 г.

І. ОТКРИВАНЕ: 9,30 часа-10 часа. Приветствия от официалните гости.

ІІ. ПЪРВИ МОДУЛ: Част І – 10,00- 11 ч.

1. АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ - ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

1.1. Първа тема: Свободата на изразяване на адвоката

Лектори:
1. Eвангелос Цурулис, адвокат от Пирея, бивш президент на Съвета на Eвропeйските адвокатури и правни общества /CCBE/;
2. Доц.д-р Светла Маргаритова.

Следва: дискусия по първата тема;

Следва: Кафе –пауза - 11,00- 11, 30 ч.;

ПЪРВИ МОДУЛ: Част ІІ - 11,30 -13,30 ч.

1.2. Втора тема: Защита на адвокатската тайна

Лектори:
1. Професор Дан Оанча, адвокат от Букурещ;
2. Даниела Екимова, адвокат от Софийската адвокатска колегия;

Следва: дискусия по втората тема;

ПЪРВИ МОДУЛ: Част ІІІ - 11,30 -13,30 ч.

1.3. Трета тема: Правото на достъп до информация в адвокатската практика

Лектори:
1. Иве Бръкич, адвокат от Хърватия , председател на Адвокатската колегия в гр. Задар и член на УС на Адвокатската академия;
2. Александър Кашъмов, адвокат от Софийската адвокатска колегия и ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация

Следва: дискусия по третата тема


ВТОРИ МОДУЛ - 15,00 – 17,00 ч.

1.4. Четвърта тема: Достъпът до адвокат в практиката на ЕСПЧ

Лектор:
Съдия Йонко Грозев, Европейски съд по правата на човека и основните свободи;

1.5. Пета тема: Хоризонтален директен ефект на общите принципи на правото на ЕС и на Хартата на основните права на ЕС

Лектор:
Съдия Александър Арабаджиев , Съд на Европейския съюз;

17.00 - 17.30 ч.
ДИСКУСИЯ ПО ВТОРИ МОДУЛ И ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ – СЪДИЯ В СЪДА НА ЕС /СЕС/

Александър Арабаджиев има безспорни заслуги в реформирането на съдебната система и в утвърждаването на върховенството на закона като принцип в дейността на българските институции. Той е преминал през всички нива в съдебната система- от съдия в Районния съд в Благоевград (1975 - 1983 г.), през Окръжния съд в Благоевград (1983 - 1986г.) и после във Върховния съд (1986- 1991 г.). Бил е конституционен съдия от първия мандат на КС (1991 - 2000 г.). Бил е член на Европейската комисия по правата на човека (1997 - 1999 г.) на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 - 2003 г.), както и наблюдател в Европейския парламент. Активно работи и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). През 2006 г., с решение на МС той е одобрен за съдия в Съда на Европейските общности, където изпълнява своите функции от 12 януари 2007 г. Втори мандат съдия в СЕС след преизбирането му през декември 2011 г. .

ЙОНКО ГРОЗЕВ - СЪДИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Йонко Грозев е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски" и магистратура в най-престижния правен факултет в света - Harvard Law School Cambridge, MA, USA през 1995. Бил е директор на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет, програмен директор на правните изследвания в Центъра за либерални стратегии. Адвокат-правозащитник с множество спечелени дела в Европейския съд за правата на човека в Страсбург, както и дела, водени в обществен интерес.
Впечатляващи негови дела са "Великова срещу България", "Хасан и Чауш срещу България", "Колев срещу България".
Оглавяваше работната група, изработила концепция за преодоляване на последиците от осъжданията на България в ЕСПЧ.
За своята изключителна дейност бе награден през 2002 г. с Международната награда за защита на човешките права от секцията по съдопроизводство на American Bar Association. От януари 2015 година е избран за български съдия в ЕСПЧ.

ЕВАНГЕЛОС ЦУРУЛИС

Адвокат във Върховния съд на Гърция (Ариопага).
Бивш председател на Европейския съвет на адвокатските колегии и правните общества (CCBE).
Бивш зам.-председател на Адвокатската колегия в гр. Пирея и председател на Дисциплинарния съд към колегията.
Професионални членства: Гръцката асоциация по морско право, Гръцкото общество на юристите, занимаващи се с морско право, резервен член на Лондонската асоциация за морски арбитраж; Средиземноморската асоциация за морски арбитраж.
Специализации: Морско право, търговско право, корпоративно и международно право; производства, свързани с морски превоз на стоки, включително процедури относно сигурността на стоките и корабоплаването, трансгранични спорове и изпълнение на чуждестранни присъди и арбитражни решения.
Публикации: Съавтор на колективни трудове относно обезщетение за граждански деликти, граждански производства в Европейския съюз, отговорността за доставка на продукти и услуги, морския превоз на стоки. Член на редакционната колегия на списанието на Пирейската адвокатска колегия.

ДАН ОАНЧА

Професор в Юридическия факултет на Университета в Букурещ, ръководител катедра Публично право, адвокат, титуляр на адвокатска кантора „ Оанча Дан“. Доктор по международно търговско право и Международно частно право. Преподавател в дисциплините „Въведение в римското право“, „Теория на облигацията в римското право“, „История на римската държава и право“.
Заместник-председател на Сената на Университета в Букурещ, председател на комисията за развитие на академичния състав в Университета в Букурещ, член на Съвета на Националната Асоциация на адвокатските колегии в Румъния, член на Директората на румънската асоциация на адвокатите, член на Апелативната комисия на на националната анти-допинг агенция, арбитър в международния търговски арбитраж при румънската камара на търговията и индустрията, член на управителния съвет и арбитър в международния арбитражен съд на Американската търговска камара

ИВЕ БРЪКИЧ

Адвокат от Адвокатска колегия - Задар и неин председател от 2015 година.
Член на Управителния съвет на адвокатурата на Хърватия.
Завършил Юридическия факултет на Университета в Загреб и следдипломна квалификация по наказателно право . В периода 2006-2008 г. е работел в Правния отдел на Община „Задар“, а през 2008 г. в градския съд на гр. Задар.
Автор е на публикациите „Наказателната отговорност на лекарите de lege lata и наказателни предизвикателства de lege ferenda“; „Адвокатският изпит в Хърватия- аргументи „за“ и „против“; „Посредственото извършителство на престъпление“; „Грабежът“ ; „Акционерният капитал на акционерните дружества и дяловия капитал на ООД“.

СВЕТЛА МАРГАРИТОВА

Доцент по криминология в Бургаския свободен университет.
Председател на Българската асоциация по криминология.
Член на Академичния съвет на университета.
Като член на Съвета по законодателство в Министерството на правосъдието – е подготвяла становищата на правителството по дела пред Европейския съд по правата на човека; участвала е като правителствен агент ad hoc в първите две дела срещу България пред Европейската комисия и Европейския съд по правата на човека /Луканов срещу България и Асенов срещу България/. Представила е над 100 жалби до Европейския съд по правата на човека и участвала в процедурата по Европейската конвенция до приключването й като основна насоченост са чл. 6.1. (право на справедлив процес в гражданското и административно правораздаване) и чл. 1 от Протокол 1 (право на мирно ползване на собствеността).
Бивш председател на УС на Фондация “Български адвокати за правата на човека” Регистриран лектор по проблемите на Конвенцията, практиката на Съда по български дела и практическите аспекти на воденето на дела в Страсбург към Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“.
Координатор за България по Европейската програма за обучение по права на човека за правните професии
Съставител на каталога с анотации на всички решения на Европейския съд по правата на човека, постановени против България в периода 1997-2017 година.

АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури през 1990 г., право и философия в СУ „Св. Климент Охридски” през 1997 г. Специализирал е по програма „Права на човека: закон и практики” в Бирмингамския университет, Великобритания и по програма „Застъпничество в международните политики” във Вашингтон, Ню Йорк и Брателборо, САЩ през 1997 г.
Адвокат от Софийската адвокатска колегия, ръководител на правния екип на НПО „Програма Достъп до информация“. Занимава се и с права на човека,в частност с антидискриминационни дела, отказ от образование, полицейско насилие. Защитава журналисти и медии. Председател на Комисията за журналистическа етика, съосновател на Международната мрежа за медийно право,
Международен експерт по открито управление и достъп до информация, борба с корупцията, защита на личните данни и свобода на изразяването.
През 2008 г. представлява ПДИ по делото, в което е отменен като противоречащ на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека чл.5 от Наредба № 40 от 2008 г., предвиждащ пряк достъп на полицията и специалните служби до трафични данни. Представлява успешно Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело № 4/ 2009 г. пред Върховния административен съд относно възможността съсловните организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.
Печели делата Сашов и др. (2010 г.), Касабова, Идакиев (2011 г.), Хаджиев (2012 г.), Бойканов (2016 г.), Анева и др. (2017 г.) пред Европейския съд по правата на човека..
Носител на наградата „Адвокат на годината” на сп. „Правен свят“ за 2008 г.

ДАНИЕЛА ЕКИМОВА

Даниела Екимова-Спирова е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" (1997 г.) и по право на Европейския съюз от King's College London (2015 г.). Работила е като адвокат и правозащитник в България (1999-2008) и като помощник-юрист в секретариата на Европейския съд по правата на човека (2009-2012). Специализира в областта на неприкосновеността на личния живот, дома, офиса и кореспонденцията и защитата на личните данни. Дипломната й работа по право на ЕС е на тема „Правомощията на Европейската комисия да извършва проверки съгласно Регламент 1/2003: достатъчно ли е защитена неприкосновеността на предприятията и физическите лица?“. В момента работи като консултант и обучител по право на ЕС и правата на човека. Членува в Софийска адвокатска колегия от 1999 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ