Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Консултации за определяне на СИК в Минерални бани

PReporters


17 февруари 2017 г.

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер събира днес представителите на политическите партии на консултации за определяне съставите на СИК на територията на общината във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017 г.
Срещата ще се проведе днес от 14,00 часа в Заседателната зала на общинската администрация. При провеждане на консултациите представителите на политическите партии трябва да представят писмено предложение за съставите на СИК, съдържащо наименованието на партията или коалицията, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
Необходимо е още заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г. или копие от решение за образуването на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ