Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Българската компания Екотим е специализирана в областта на пречистване на отпадни води. Основната дейност на фирмата е свързана с проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка в периода на гаранция, поправка на повредени съоръжения и прочие. Продуктовият асортимент на фирмата е много голям. В него се включват: полиетиленови резервоари за вода с различен капацитет, септични ями, пречиствателни станции, каломаслоуловители, мазниноуловители, съоръжения, които се използват в промишлеността и т.н.

Адрес:

София, ул. Траян Танев 93

Tелефон:

0878 922 453

e-mail:

office@ecoteam-bg.com

website:

ecoteam-bg.com

Лице за контакт: 

Служител
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ