Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Областен информационен център - Варна


Новини от агенцията (14)
Обяви за работа (0)

Категории:


Описание:


Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти. Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани. Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.

Адрес:

гр.Варна, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 (Козирката)

Tелефон:

052/ 820 911

e-mail:

oic_varna@abv.bg

website:

www.eufunds.bg/varna

Лице за контакт: 

Виктория Маринова, управител
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ