Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Фондация „Българска памет“


Новини от агенцията (11)
Обяви за работа (0)

Категории:


Консултантска дейност.

Описание:


Фондация „Българска памет“ Фондация „Българска памет“ е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

Адрес:

София, ул. Одрин 131, ет.6, ап. 24

Tелефон:

+ 359 2 822 33 42

e-mail:

press@bgmf.eu

website:

www.bgmf.eu

Лице за контакт: 

А. Аврамова
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ