Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”. От създаването си през 1991г. ОВЕРГАЗ осигурява достъп на всички потребители до природния газ и реализира предимствата му - по-ниска цена, по-добри условия на живот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на природната среда.

Адрес:

София, ул. "Филип Кутев" 5

Tелефон:

02/4283249

e-mail:

press@overgas.bg

website:

www.overgas.bg

Лице за контакт: 

Грета Петрова
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ