Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Сиела е компания с дългогодишен опит в събирането, обработката, организирането и предоставяне необходимата за ежедневните бизнес и административни процеси юридическа, специализирана и бизнес информация и документи. От 1997 година компанията произвежда софтуер, който организира най-удобен и достъпен начин за ползване: нормативи и документи в областта на българското и европейско право, счетоводство, данъци, осигуряване, външнотърговски и митнически режим, строителство, енергетика, образование, преведени актове на английски и руски език, процедури. Обработената и предоставена в електронен вид информация позволява бърз и лесен достъп до актуални и архивни данни, извличане на бързи справки и проследяване на нормативни и процедурни промени. Сиела подържа 14 информационни продукта, които предоставят ежедневно обновени нормативни документи и бизнес информация на своите потребители. Ползването на продуктите е базирано на абонаментен принцип, като по време на този период клиентът получава достъп до обработени и актуализирани текстове и документи, отнасящи се към продукта, който ползва. Базите данни на всички правно-информационни системи Сиела са обвързани, като така значително се улеснява ползването на тематично и логически свързана информация от различни продукти. Сиела Норма АД притежава сертификация по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005, което гарантира качествено обслужване и предоставяне на информационни услуги, както и спомага за запазване основните свойства на информацията, която не е само собственост на фирмата, но и на нейни клиенти и бизнес-партньори.

Адрес:

бул. Владимир Вазов № 9

Tелефон:

02 90 300 46

e-mail:

sylvie.zareva@ciela.com

website:

www.ciela.net

Лице за контакт: 

Силвия Зарева, Мениджър Маркетинг и Връзки с обществеността
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ