Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Асоциация на индустриалния капитал в България


Новини от агенцията (2)
Обяви за работа (0)

Категории:


Описание:


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в страната. Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Адрес:

1527 София, ул. Тракия №15, ет.1

Tелефон:

02/963 37 52

e-mail:

pr@bica-bg.org

website:

www.bica-bg.org

Лице за контакт: 

Връзки с обществеността
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ