Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Мисията на Общинска администрация Стражица е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на общината и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Адрес:

гр. Стражица, ул. Дончо Узунов № 2

Tелефон:

06161/43 43

e-mail:

obstr@abv.bg

website:

strazhitsa.e-gov.bg/

Лице за контакт: 

Елена Йорданова, Секретар
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ