Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Сдружение "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН"


Новини от агенцията (2)
Обяви за работа (0)

Категории:


Консултантска дейност.

Описание:


БМГД на ООН има за цел, чрез лидерството на своите членове, да утвърждава общественоотговорно поведение сред българското общество и да съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, развитие на обществото и защита на околната среда. В своето бъдещо развитие Организацията разчита на компаниите (и техните служители), които не биха допуснали компромиси с основните принципи на организацията, и за които личната отговорност в грижата за всички аспекти на обществения живот не е просто идеологическа платформа, а конкретно изпълнени задачи.

Адрес:

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169, офис 112

Tелефон:

024282015

e-mail:

secretariat@unglobalcompact.bg

website:

www.unglobalcompact.bg

Лице за контакт: 

Марина Стефанова, Изпълнителен директор
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ