Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Институт Отворено Общество София


Новини от агенцията (1)
Обяви за работа (0)

Категории:


Консултантска дейност.

Описание:


Институт "Отворено общество" - София е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-н Джордж Сорос. Институт "Отворено общество" - София отстоява следната мисия и цели: Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България. Подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество. Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права. Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор. Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формирането на публични политики. Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми. Подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество. За постигане на своите цели, Институт "Отворено общество" - София работи по следните програми: Управление и публични политики Европейски политики и гражданско участие Програма Рома Правна програма Програма Обществен дебат

Адрес:

Гр. София, ул. Солунска 56

Tелефон:

930 66 24

e-mail:

mtrifonova@osi.bg

website:

osi.bg

Лице за контакт: 

Мария Трифонова
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ