Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ)


Новини от агенцията (28)
Обяви за работа (0)

Категории:


Описание:


Сдружение "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в затворите към Главна дирекция” Изпълнение на наказанията” в Министерство на Правосъдието и на юридически лица - синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права. Сдружението е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация. Сдружението има запазени и защитени от закона символи, наименование, знак и печат.

Адрес:

Пловдив ОС”ИН” сектор „Арести” , бул.”Македония” № 21а , пк.4004, България

Tелефон:

+359892232965

e-mail:

sszb@abv.bg

website:

www.sszb.eu

Лице за контакт: 

Иван Петров, Председател на УС на ССЗБ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ