Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията.

Адрес:

ул.”Княз Борис І” 49, ап.2 София - 1000

Tелефон:

http://bhrmda.bg/

e-mail:

bhrmda@bhrmda.bg

website:

bhrmda.bg/

Лица за контакт: 

Калина Христова, координатр PR и реклама
Полина ГОсподинова, Офис Мениджър
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ