Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Българска стопанска камара


Новини от агенцията (12)
Обяви за работа (0)

Категории:


Консултантска дейност.

Описание:


Неправителствена организация на българския бизнес, призната за представителна на национално ниво. Член на BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския бизнес. БСК защитава интересите на своите членове при формиране на икономическата политика и разработването и усъвършенстването на нормативната база в областта на социално-икономическата политика. БСК представлява интересите на членовете си пред държавните органи, международни и други организации чрез: участие в органи за партньорство на национално, браншово и регионално ниво; членство в международни организации; посредничество за преодоляване и разрешаване на спорове между търговските субекти, между синдикати и работодатели, проблеми с държавната администрация и др.

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 16-20

Tелефон:

02 932 09 28, 02 9876 205

e-mail:

pr@bia-bg.com

website:

www.bia-bg.com

Лица за контакт: 

Ани Алашка, Директор, Връзки с обществеността
Александър Миланов, Експерт, Връзки с обществеността
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ