Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


„Трансформатори” е сдружение, което се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Основна цел на сдружението е да налага конкурсното начало на различни нива. Приоритет е взаимодействието с държавни институции, неправителствени организации, но и партньорство по проекти с представителства на фирми и търговски организации. Сдружението се стреми да налага добри практики като реализира съвместни инициативи за подобряване на образователния процес със специализираните учебни заведения в областта на строителството и архитектурата.

Адрес:

ул. Горски пътник 29

Tелефон:

0887933314

e-mail:

workshop@transformatori.net

website:

transformatori.net/

Лице за контакт: 

Валери Гюров, член на управителен съвет
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ