Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Apeiron Communication предлага услуги в сферата на комуникациите, които имат предимството на стратегическия анализ и планиране и се осъществяват от консултанти със задълбочени познания, разбиране и опит в ключови индустрии. Apeiron Communication осъществява дейностите от 'PRE' процеса: планиране, изследване и оценяване на резултати от и за комуникационни програми. За екипа на Apeiron Communication изследването е в основата на ефективните комуникации. Затова Apeiron Communication създаде Apeiron Research - запазената марка за проекти за изследвания и проучвания в сферата на комуникациите. Apeiron Academy е името на програмата на Apeiron Communication за дейности, които имат за цел да предоставят разнообразни възможности за увеличаване на знанията и уменията на специалисти в сферата на комуникациите: квалификационни програми на CIPR, семинари, обучения, вътрешноорганизационн обучения и конференции.

Адрес:

гр. София, ул. Искър 54, ет.2

Tелефон:

+3592/ 8117855

e-mail:

apeiron@apeironcommunication.com

website:

http://apeironcommunication.com/

Лице за контакт: 

Нели Бенова, Управляващ Директор
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ