Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


ПР агенция, специализирана в областта на събитийния мениджмънт, персонален и корпоративен ПР, връзки с медиите, мониторинг на преса, рекламна дейност

Адрес:

гр. Варна, ул. Войнишка 3, вх. А

Tелефон:

052390350

e-mail:

bbconsult@gmail.com

website:

www.bbconsult.org

Лица за контакт: 

Бисер Николов, управител
Красимир Недялков, мениджър Креатив и събитиен мениджмънт
Венцислава Русева, мениджър Промоции
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ