Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


Свързващо звено между туристическите обекти и гражданите и гости на Пловдив, изчерпателна база от данни в областта на туризма,структурно звено към отдел МДСТ в община Пловдив.

Адрес:

пл. Централен 1

Tелефон:

032/ 620 229

e-mail:

tic_plovdiv@abv.bg

website:

www.plovdiv-tour.info

Лице за контакт: 

Виделина Гандева, Главен експерт
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ